Hakkımızda

Türkiye’de teknoloji tabanlı gelişimin kalbi olan Bilişim Vadisinde; geleceği şekillendiren uçtan uca ürün ve hizmetler geliştiriyor ve sunuyoruz.

Ana hedefimiz; kullanıcıların ve kurumların dijital kimlik ve doğrulama ihtiyaçlarını esnek bir şekilde karşılayabilmek.

Topluma öncü ve örnek bir şirket olma hedefiyle çalışıyor ve üretiyoruz. Bunu sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde ve sorumluluklarımızın bilincinde olarak yapıyoruz. Ürün ve hizmetlerimizi toplumsal gelişime katkı sağlama çabasıyla sunuyoruz.

İhtiyaçlarınıza uygun bir çözümü özelleştirin

Her şeye uyan tek boyutlu KYC çözümleri, arka ofisler için maliyetli ve emek yoğun olabilir.

Dinamik akış oluşturucumuz, programlama bilgisi ve eforu gerektirmez. Gerekli yetkiye sahip herkes, doğrulama akışları oluşturabilir ve bireylere süreçler atayabilir.

Finans ve fintech alanında en iyiler için oluşturulmuş ürün serisi

Uzaktan Müşteri Edinimi

Tüm dijital kanallardan güvenli bir şekilde müşteri kazanın.

Dijital Kimlik Kaydı

e-Kimlik destekli çözümlerle yüz yüze satın alma ve işe alım süreçlerinizi dönüştürün.

Kağıtsız Şube

Transform your face-to-face acquisition and
onboarding processes with e-ID powered
solutions.

Yaş Doğrulama

Müşterinizin yaşını şüpheye yer bırakmadan doğrulayın..

Ulusal Biyometrik Veritabanı

Kendi Ulusal Biyometrik Veritabanınızı tek bir platformdan oluşturun ve yönetin.

Yüz Doğrulama

Bir kişinin beyan edilen yüzünün ilgili eşi ile eşleşip eşleşmediğini kontrol edin.

Dijital Kimlik Cüzdanı ve resmi kimlik altyapısı ile vatandaşlarınıza e-kimlik sağlayın.

Ulusal Biyometrik Veritabanı

Kendi Ulusal Biyometrik Veritabanınızı tek bir platformdan oluşturun ve yönetin.

Dijital Kimlik Kaydı

Dijital Kimlik Cüzdanı ve resmi kimlik altyapısı ile vatandaşlarınıza e-kimlik sağlayın.

e-Devlet Platformu

Vatandaşlar için dijital devlet hizmetlerini düzenleyin.

Public Key Infrastructure
Setup

Design public key infrastructure setup for digital ID enrollment.

Kalite Politikası

KYX olarak müşterilerimizin iç süreçlerini etkinleştirmek, daha verimli hale getirmek, onların dijitalleşme projelerine katkı sağlamak, uzaktan ve yüz yüze müşteri edinimi ve onay süreçlerini geliştirebilmelerini sağlayabilmek adına ürün ve hizmetler üretiyoruz. KYX’ in ilkesi; müşterilerinin, çalışanlarının, hizmet ve ürün sunulan kurumların, diğer sosyal paydaşlarının beklentilerini aşmaktır. Türkiye ile geleceğin dijital dönüşüm çözümlerini tanıştırmayı kendine vizyon olarak belirlemiştir.

Değerlerimiz:

 • Çalışan ekibimiz en önemli varlıklarımızdır, onların kişisel ve mesleki gelişimi şirketimiz için önem taşır.
 • Çalışanlarını, taşeronlarını, tedarikçilerini ve müşterilerini iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili konulara dahil ederek, sürekli gelişim için faaliyetlerindeki riskleri azaltmayı sağlamayı hedefleriz,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği planının ve hedeflerinin geliştirilmesi, uygulanması ve ilgililerine etkili ve tutarlı şekilde iletilmesi için kaynaklarının kullanılmasını sağlamayı taahhüt ederiz,
 • Sürekli iyileştirme için çalışanlarımızın bir ekip ruhu içerisinde dürüst, hoşgörülü, saygılı ve özverili çalışma ortamını hazırlar onları sürekli iyileştirmeye teşvik ederiz.
 • Öğrenme, iyileştirme ve değişimin sürekliliğine inanırız.
 • Yönetimde şeffaflık, tutarlı ve ulaşılabilir liderlik anlayışını benimser ve uygularız.
 • Topluma, doğal çevreye ve insanlığa yararlı olmak için azami çaba gösteririz.
 • Müşterilerimizin talep ve beklentilerini karşılayacak nitelikte kaliteli hizmetler sunarız.
 • Satış öncesi ve sonrası destek sağlayarak müşteri memnuniyetini arttırmayı temel ilke sayarız.
 • Kağıt ve doğal kaynak tüketimini azaltarak sürdürülebilir çevreye katkıda bulunuruz.
 • Hizmetlerimizin, müşteri taleplerine, ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuata uygunluğunu sağlamak ve sürekliliğini temin etmek için çalışırız.
 • Müşteri ve personel bilgilerinin gizliliğinin tüm çalışanlara iletilmesi ve gizlilik ilkesinin korunması adına faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlarız.
 • Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişimine ilişkin riskleri belirlemek, değerlendirmek ve kabul edilebilir seviyelere düşürmek hedefimizdir.
 • Zayıflıkları ve tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemek için çalışırız.
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin performansını ölçerek, bu verilerden hedefler üretiriz.
 • İşimizin, müşterilerinizin ve yasal şartların gerektirdiği bilgi güvenliği şartlarını karşılamak üzere gerekleri yaparız.
 • Kalite politikamız çerçevesinde, elde ettiğimiz başarıların sürdürülebilir olmasını sağlamak üzere daha yüksek seviyelere taşınmasını hedefleriz ve marka bilincimizin geliştirilmesini çalışanlarımızın ortak ve asli hedefleri içinde görmesini sağlarız.