İletişim

KYX olarak müşterilerimizin iç süreçlerini etkinleştirmek, daha verimli hale getirmek, onların dijitalleşme projelerine katkı sağlamak, uzaktan ve yüz yüze müşteri edinimi ve onay süreçlerini geliştirebilmelerini sağlayabilmek adına ürün ve hizmetler üretiyoruz. KYX’ in ilkesi; müşterilerinin, çalışanlarının, hizmet ve ürün sunulan kurumların, diğer sosyal paydaşlarının beklentilerini aşmaktır. Türkiye ile geleceğin dijital dönüşüm çözümlerini tanıştırmayı kendine vizyon olarak belirlemiştir.

Değerlerimiz:

 • Çalışan ekibimiz en önemli varlıklarımızdır, onların kişisel ve mesleki gelişimi şirketimiz için önem taşır.
 • Çalışanlarını, taşeronlarını, tedarikçilerini ve müşterilerini iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili konulara dahil ederek, sürekli gelişim için faaliyetlerindeki riskleri azaltmayı sağlamayı hedefleriz,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği planının ve hedeflerinin geliştirilmesi, uygulanması ve ilgililerine etkili ve tutarlı şekilde iletilmesi için kaynaklarının kullanılmasını sağlamayı taahhüt ederiz,
 • Sürekli iyileştirme için çalışanlarımızın bir ekip ruhu içerisinde dürüst, hoşgörülü, saygılı ve özverili çalışma ortamını hazırlar onları sürekli iyileştirmeye teşvik ederiz.
 • Öğrenme, iyileştirme ve değişimin sürekliliğine inanırız.
 • Yönetimde şeffaflık, tutarlı ve ulaşılabilir liderlik anlayışını benimser ve uygularız.
 • Topluma, doğal çevreye ve insanlığa yararlı olmak için azami çaba gösteririz.
 • Müşterilerimizin talep ve beklentilerini karşılayacak nitelikte kaliteli hizmetler sunarız.
 • Satış öncesi ve sonrası destek sağlayarak müşteri memnuniyetini arttırmayı temel ilke sayarız.
 • Kağıt ve doğal kaynak tüketimini azaltarak sürdürülebilir çevreye katkıda bulunuruz.
 • Hizmetlerimizin, müşteri taleplerine, ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuata uygunluğunu sağlamak ve sürekliliğini temin etmek için çalışırız.
 • Müşteri ve personel bilgilerinin gizliliğinin tüm çalışanlara iletilmesi ve gizlilik ilkesinin korunması adına faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlarız.
 • Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişimine ilişkin riskleri belirlemek, değerlendirmek ve kabul edilebilir seviyelere düşürmek hedefimizdir.
 • Zayıflıkları ve tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemek için çalışırız.
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin performansını ölçerek, bu verilerden hedefler üretiriz.
 • İşimizin, müşterilerinizin ve yasal şartların gerektirdiği bilgi güvenliği şartlarını karşılamak üzere gerekleri yaparız.
 • Kalite politikamız çerçevesinde, elde ettiğimiz başarıların sürdürülebilir olmasını sağlamak üzere daha yüksek seviyelere taşınmasını hedefleriz ve marka bilincimizin geliştirilmesini çalışanlarımızın ortak ve asli hedefleri içinde görmesini sağlarız.

KnowYourX Free

Çok yakında Google Play ve App Store'da